Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Μικρές Γκρίνιες Μιας Γυναίκας

Η γνώση της αγάπης ακόμα σε εποχές απώλειας που εξελίσσεται ο βαθύτατος πόνος  εμπεριέχει φως, από την άλλη η  συγκίνηση κινητοποιεί έναν ολόκληρο κόσμο μπροστά μας. Αυτός ο άγνωστος κόσμος που είναι εν εξέλιξη προκαλεί και άλλο πόνο, ενώ  μια στο 
τόσο έρχεται η  Μεγαλειοτάτη  αγάπη με το φως στο χέρι