Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

From Kurds List in US, New Book: "Secrets of the Snow" Dr. Hiva Panahi's

New Book: "Secrets of the Snow" Dr. Hiva Panahi's debut English translation of her celebrated collection of poetry

 
Please join us to congratulate Dr. Hiva Panahi! The debut English translation of her celebrated collection of poetry, Secrets of the Snow, will be published this October by Hard Ball Press in New York City.

Coming in the Fall/Winter, 2016, SECRETS OF THE SNOW - Transformational poems of liberty, exile and love.
Award winning poet Hiva Panahi was first published at the age of thirteen in her native Kurdistan in today's Iran. Her early involvement with culture and social justice led to persecution by the Iranian government and exile to Athens, Greece. With a lyrical subtlety and gentleness, she trans-forms pain and loss into a depth of feeling for humanity and nature, the true essence of love, and the rays of hope on the horizon.

About SECRETS OF THE SNOW -
This is Dr. Hiva Panahi's debut book in the United States and is the English translation of her celebrated collection of poetry from her previous publications in Kurdish and Greek such as The Lost Earth, Nest, You Are a Sun in My Eyes, The Red Stone, The Point of Fourteen.Karen Van Dyck, the Kimon A. Doukas Professor of Modern Greek Literature in the Classics Department at Columbia University, has chosen Dr. Hiva Panahi's three poems - Companion 1996 Kurdistan, The Breath of the Olive Tree 2006, Athens, as well as A Man of Ashes 2006, Athens - for her new book Austerity Measures: The New Greek Poetry (Penguin Random House, 2016).

Price:
$15
Order the book by clicking here.


Biographical notes
Dr. Hiva Panahi was born in 1980 in Sanandaj, Kurdistan, located in today’s Iran. Her first poem appeared in the Kurdish magazine, Serwe, when she was thirteen. At age sixteen she started a movement against the Iranian theocratic oppression towards women, for which she was imprisoned and tortured.

In the year 2000 she took refuge in Greece on a scholarship to study at Panteion University and at the University of Athens. She has translated Aeschylus’ Prometheus Bound, Aristotle’s Politics, and Susan Dunne’s Interviewing Techniques for Writers and Researchers into the Kurdish language. A collection of her poetry, Secrets of the Snow, was published in 2001 in Kurdish and in 2008 in the Greek language.

In 2011, she received the honorary award for poetry at the International Festival of Storytelling in Kozani, and in 2014 was invited to take part in the Tinos Literary International Festival. She is a doctor of social and political sciences at Panteion University and has worked for many years with the renowned Greek professor Neoklis Sarris and the famous Greek poet Nanos Valaoritis.

 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Μικρές Γκρίνιες Μιας Γυναίκας, Χίβα Παναχί


Ένα μικρο απόσπασμα από το ποίημα μου " ο καθρέφτη του μέλλοντος, Χίβα Παναχί" 

Στα μέρη που δεν έβρισκα ούτε θεό ούτε φωτιά
Το βλέμμα των ονείρων σου ήταν μια βιαστική ευχή
Κάπου το συνάντησα και κάπου θα άφηνα
Καλπάζουσα αθόρυβα κύματα .....

 

Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

« Το Έπος Των Δακρύων» Χίβα Παναχί
« Το Έπος Των Δακρύων» Χίβα Παναχί


Σταγόνα σταγόνα έπεφταν 
                                    
Γέμιζαν την εσπέρα του θανάτου
Έπεφταν στους τάφους των αγνοημένων ποιητών
Γέμιζαν τις μπούκλες της ξενιτιάς
Φώτιζαν μια χούφτα χώματος
Γέμιζαν το μαξιλάρι του ανέμου  
Έπεφταν στο φόρεμα της θάλασσας
Έπεφταν στο πρόσωπο των άστρων
Σταγόνα σταγόνα έπεφταν
Έπεφταν στις πύλες των Αθηνών
Η θάλασσα βουβή
Τα άστρα χωρίς πνοή, χωρίς φως
Των θεών τα αγάλματα  σπασμένα
Ήταν μόνο δάκρυα που έπεφταν
Πολλά δάκρυα, μαύρα δάκρυα
Δάκρυα της μεγάλη τραγωδίας 


Ένα απόσπασμα από την υπό.έκδοση συλλογή μου'« Το Έπος Των Δακρύων»   που γράφτηκε μεταξύ το 2012-2016 στην Αθήνα.