Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

A plantain leaves, By Dr. Hiva Panahi

Ένα πλατανόφυλλο στο σύννεφο  
Ένα πλατανόφυλλο στο παντζούρι
Η αρχή μιας βροχερής εποχής

Hiva Panahi, Athens 
30.4.2015 

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

"Memories" from a collection "The Secret of Snow" By Dr. Hiva Panahi The Secret of Snow Poem


Memories

Every afternoon
A child sits
Sits
On the concrete steps
Of home
Looking deeply
Into the eyes
Of my sighs

1995, Kurdistan

"Memories"  from  a collection "The Secret of Snow"  By Dr.  Hiva Panahi