Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Χίβα Παναχί, Μικρές Γκρίνιες Μιας Γυναίκας

Η αγάπη εμπνέεται από ενόραση δροσιά στην οποία υποστηρίζεται ο κόσμος, μια στιγμιαία εντευξή , είναι ρέουσα αίσθηση με κορύφωση όλων όσων γνωρίσουμε ως αλησμόνητα στοιχεία
Χίβα Παναχί, Μικρές Γκρίνιες Μιας Γυναίκας